a

Godisnji Koncert KUD-a Zivinice

Godišnji koncert KUD Živinice će uveličati kulturno umjetnicka društva :KUD Ljubomir Ivanovic Gedza-Srbija,KUD Risto Donev -Štip Makedonija,kao i domacin KUD Zivinice.

Subota, 24. novembar 2018

Share With: