a

Kontakt:

tel/fax: 035/773-908

e-mail: ju.bkczivinice@gmail.com

Direktor

tel/fax: 035/773-908

mob: 062/061-517

e-mail:elmir.bkc@gmail.com

Biblioteka

tel: 035/775-066

e-mail: bibzivinice@hotmail.com

 Adresa

Ulica Alije Izetbegovića 42, 75 270 Živinice

Možete nas kontaktirati i putem kontakt forme