a

Besplatna jednodnevna radionica dikcije i javnog govorništva u srijedu u BKC-u Živinice

Po mišljenju stručnjaka, čime god da se bavimo, naš uspjeh će u značajnoj mjeri zavisiti od načina na koji prezentujemo, predstavljamo svoju ideju, projekat, sebe. Ko ovlada govorničkim vještinama i tehnikama javnog nastupa, postaje konkurentniji u poslu. Obrazovni sistem nije našao način da u dovoljnoj mjeri odgovori zahtjevima savremenog društva. Predmeti koji se bave razvijanjem govorničkih sposobnosti i komunikacionih vještina ili uopšte ne postoje ili nisu u pravoj mjeri usmjereni na pojedinca. Tehnikama javnog nastupa i prezentovanja ni približno nije posvećena odgovarajuća pažnja.
Radionica će biti održana 6. marta, od 16:00 do 20:00 sati, a prijaviti se mogu osobe starije od 18 godina. Radionica se sastoji izd dva dijela, teorijski i praktični.

Predavač je glumac Elmir Krivalić, koji je završio Akademiju dramskih umejtnosti u Tuzli, odsjek:pozorište, film, radio i TV.Radio kao TV presenter na FACE TV i kao radijski spiker na RSG radiju.

Radionica je korisna za sve profesije, a naročito za pravnike, profesore, doktore, novinare, spikere, menadžere, političare…

Kako da se prijavim?


Mail sa osnovnim podacima (ime, prezime, kontakt telefon) možete da pošaljete na elmir.bkc@gmail.com, do 5. marta u 12:00 sati.

Share With: